Projekt Środowiskowy Dom Samopomocy - realizowany w roku 2019. Finansowany ze środków Gminy Słubice oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ze względu na charakter projektu i organizację strony, opis realizacji tego projektu umieszczono w zakładce ŚDS.

Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II” - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Warsztaty podwórkowe" - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 Projekt "Każdy inny - wszyscy równi" - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt:  „Opiekuńcze Skrzydła Powiatu” - realizowany w roku 2019, w partnerstwie – lider projektu: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Źródłem finansowania jest Regionalny Program Operacyjny Lubuskie2020 w części współfinansowany z EFS.

Projekt: "Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna IV" - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

 Projekt: „Profilaktyka PLUS” - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt Przerwij Milczenie II! - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt "Zostań współczesnym Odyseuszem – zamień problemy w zadania do rozwiązania." - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

 Projekt: Przerwij Milczenie II!
Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji: 10.04.2018r. - 31.10.2019r.
I okres realizacji: 10.04.2018 – 31.12.2018