Projekt "Każdy inny – wszyscy równi”
Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.
Termin i miejsce realizacji projektu: 01.04.2022  do dnia: 31.12.2022 roku. Realizacja zadania odbędzie się na terenie gminy Słubice.

Projekt: „Opiekuńcze Skrzydła Powiatu”
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie2020 w części współfinansowany z EFS
Termin realizacji: 01.07.2018 – 30.09.2021

Projekt: „Akademia wakacyjna II”  
Dofinansowanie: Gmina Słubice
Termin realizacji: 23.06.2021 – 28.08.2021

Projekt "Postaw na siebie"
Dofinansowanie: Gmina Słubice
Termin realizacji: 01.04.2021- 30.11.2021r.

Projekt "Każdy inny - wszyscy równi"
Dofinansowanie: Gmina Słubice
Termin realizacji: 22.03.2021. - 31.12.2021r.

Projekt "Przerwij milczenie III"
Finansowanie: Gmina Słubice
Termin realizacji: 01.01.2021. - 30.11.2021r.

Projekt: "Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna VI"
Dofinansowanie: Gmina Słubice
Termin realizacji:  22.03.2021 – 31.12.2021

Projekt „Środowiskowy Dom Samopomocy”
Finansowanie: Umowa na realizację zadania z Gminą Słubice.
Termin realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2021

Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II”
Dofinansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Termin realizacji: 01.01.2018 -31.03.2021
I okres: 01.01.2018 – 31.03.2019
II okres: 01.04.2019 – 31.03.2020
III okres: 01.04.2020 – 31.03.2021

Projekt: "Gminna Poradnia Specjalistyczna"
Dofinansowanie: Gmina Rzepin
Termin realizacji: 22.03.2021 – 31.12.2021